Kcymeriterna (Kcymaerites)

  • Linear Location

    by Stiller Studios, Eckholmnäsvägen 40, Lidingo, Sweden (59°21'44"N 18°10'12"E)

Overview

Many people believe that the destruction of this kcymaerite by Kmpass triggered the devastating linearity along what we call the Rhine River which led to the kidnapping of Mlates gi Dunhuira and Nobunaga-Ventreven’s eventful journey to The Faltese and the Battle of Some Times. (Her kidnapping is honored at the marker known as A Dangerous Crossing)

Access

by Stiller Studios, Eckholmnäsvägen 40, Lidingo, Sweden

Public Dedication

Dedication took place at 2 PM on October 30, 2011, with a rousing rendition of Gudin och Staenklan.

This was Kcymaerxthaere installation #081 and the first in what we call Sweden.

Text of the Marker

The part of the story installed here:

Kcymaerites

Kcymaerites are islands shaped like the richness of the world, and all key archipelagoes have at least one. Interestingly, though they are not always connected to the ocean floor, neither do they simply float. Kmpass, the Urgend God of Directionality, the one who is always trying to make the world a little too simple, constantly sought ways to eliminate or undo islands, especially kcymaerites, since he saw clearly their anggroav—a difficult to translate word which refers to the tendency of islands to be their own universes. What we call Lidingö covers what was once a quite special archipelago, whose destruction was an early escalation of Kmpass’s all out war against Complexity. Most scholars of Kcymaerxthaere believe that this spot is quite close to the location of the now extinguished archipelago’s kcymaerite.

And in Swedish...

Kcymeriterna

Kcymeriterna är öar formade som jordens rikedomar, varav alla huvudarkipelager har minst en. Intressant nog, även om de inte alltid är förbundna med havsbottnen, så flyter de inte. Kmpass, den Urgendska Guden av Navigering, han som alltid strävade att förenkla världen lite för mycket, försökte alltid hitta sätt att eliminera eller förgöra öar. Särskilt gällde det kcymeriter, eftersom han tydligt kunde se deras anggroav — ett svåröversatt ord som hänvisar till öar som har förmåga att vara sina egna universum. Lidingö täcker en del som en gång var en ganska unik arkipelag, vilkens destruktion var en tidig upptrappning av Kmpass allomfattande krig gentemot Den Stora Komplexiteten. De flesta kcymaerxthaere-forskare (kcymertere) anser att denna plats ligger väldigt nära det område i arkipelagen där de tillintetgjorda kcymeriterna en gång fanns.Gallery

View All

Related Stories

Dimensions and Jemvelac