Lockstep (Sabay na paghakbang)

  • Linear Location

    On the Municipal Golf Course, Davao, The Philippines (7°3'25"N 125°34'48"E)

Overview

This installation captures the constant challenge that faced Nobunaga-Ventreven and Mlates go Dunhuira after their second, relatively voluntary, separation.

Access

TO BE TEMPORARILY MOVED SOON.

At this moment, we believe that the marker is accessible, but construction is soon to begin on a major new development on this property.  After which, Lockstep will returned to its proper place.  We wish our colleagues great luck in the project.

Public Dedication

We’ll wait for the reinstallation for a great party!

Lockstep in English

The part of the story installed here:

Lockstep

Watching the powerful five-and-a-half-winged Yaarayehyay fly off towards the Moon with the great shape in its talons, Mlates gi Dunhuira caught sight of a path in the trees and soon a great vista opened up. The legendary traveler paused—which meant far, far away her losaana (a Cognate word meaning “the one you will be with forever”) Nobunaga-Ventreven, was pausing as well.

The two lovers had made a promise to walk step by step together to their new home, but, cruelly, a cataclysmic explosion separated them by a year’s worth of landscapes, though they were lucky to have survived at all. Now, each footfall was a test —their connection traveling through myriad dimensions, fragile guidance for them both. And Mlates wondered as she paused—did he also feel the rocky breeze? Hear the call of the grwost gettak—the invisible creatures, such as frogs that could hop through time? Or see what she saw—the magnificent forest of the feltep, a tree without roots, whose flowers and leaves were a pallid grey, but whose often over-excited bark changed texture and color at whim, bright and spectacular ornamentation giving the slope a hypnotic, pulsing, rippling glow. Such moments she seared into her memory, hoping someday to relive their solo, yet twinned, journeys in each other’s arms.

Sabay na paghakbang (Lockstep) in Tagalog

Sabay na paghakbang

Habang pinagmamasdan ni Mlates gi Dunhuira ang paglipad ng makapangyarihang Yaarayehyay na may lima’t kalahating pakpak patungo sa Buwan na bitbit ang isang dakilang hugis sa mga kuko nito, may nasipat si Mlates gi Dunhuira nalandas sa mga puno at ‘di kalaunan ay may nakita siyang napakagandang tanawin. Huminto ang bantog na manlalakbay—na nangangahulugang sa isang napakalayong lupain, ay napatigil din ang kanyang losaana (isang salitang Cognate na ang ibig sabihin ay “ang taong makakasama mo habambuhay”) na si Nobunaga-Ventreven.

Nangako sa isa’t isa ang magkasintahan na sabay silang maglalakad patungo sa bago nilang tahanan, subalit dahil malupit ang tadhana, sila ay nagkahiwalay matapos ang isang mapaminsalang pagsabog at kinakailangan nilang hiwalayna tahakin ang lupain kung saan isang taon ang layo nila sa isa’t isa, datapwat maituturing sila ay suwerte pagkat ligtas sila. Ng dahil dito, lahat ng kanilang hakbang ay isang malaking pagsubok—gabay para sa kanilang dalawa ang kanilang koneksyon habang naglalakbay sa napakaraming dimensyon. At sumandaling napa-isip si Mlates—dama din kaya ni Nobunaga ang pabagu-bagong simoy ng hangin? Nadinig din kaya ni Nobunaga ang panawagan ng grwost gettak—ang mga hindi nakikitang nilalang, gaya ng mga palaka na nakakapunta sa iba’t ibang panahon? O nakita din kaya ni Nobunaga ang mga nakita ni Mlates— ang nakakamanghang kagubatan ng Feltep, isang puno na walang ugat at may mga bulaklak at dahon na mapusyaw na kulay abo, at ang nasasabik na balat ng punong ito ay nagbabago ng tekstura at kulay ayon sa kanyang gusto, matingkad at kagila-gilalas na gayak na nagbibigay sa tanawin ng nakakabighani at pumipintig na liwanag.Gallery

Related Stories

Aftermath of the Battle of Some Times

Mlates gi Dunhuira

Nobunaga-Ventreven