misozoic trees

Trees that despise animal life forms.